Urząd Miasta


Urząd Miasta jest jednostką budżetową i organizacyjną Miasta, przy pomocy której Prezydent wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Miasta, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej. Tak najogólniej i bardzo oficjalnie można określić zadania Urzędu, jednak przede wszystkim ma on być – i do tego dążą wszyscy pracujący tu urzędnicy - miejscem przyjaznym i otwartym dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

 

 

 

 

Adres:

Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

NIP Gminy Miasto Szczecin: 851-030-94-10
Informacja o rachunkach bankowych Gminy Miasto Szczecin

UWAGA: Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego praca w Urzędzie i Filii wykonywana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Informacja Urzędu Miasta:

Filia Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu

ul. Rydla 39-40
70-783 Szczecin
Tel. 91 46 27 172

Dodatkowe informacje:

Płatności online za czynności urzędowe

* W poniedziałki w wydłużonym czasie obsługi tj. w godzinach od 15:30 do 18:00 można załatwiać sprawy związane z :
- dowodami osobistymi,
-meldunkami,
-rejestracją pojazdów,
- prawami jazdy,
- działalnością gospodarczą.
Możliwe jest również złożenie wniosku o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz Szczecińskiej Karty Seniora. Pisma i wnioski do Delegatur Wydziałów przyjmowane są w Kancelarii bez pobierania biletu.