Prezydent Miasta Szczecin


Zdjęcie prezydenta miasta, Piotra Krzystka

Piotr Krzystek - radca prawny, manager, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Urodził się 5 lutego 1973 roku, swoje życie związał ze Szczecinem, a pracę ze służbą publiczną.

 

Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin - odpowiedzialność za:

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Krzysztofa SoskiKrzysztof Soska

koordynowanie i integracja działań w sferze społecznej, w tym:
a) oświatę,
b) pomoc społeczną,
c) ochronę zdrowia,
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) kulturę,
f) sport i turystykę,
g) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
h) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;

 

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Daniela WacinkiewiczaDaniel Wacinkiewicz

sprawy rozwoju miasta oraz dialogu społecznego, w tym:
a) tworzenie, aktualizację, koordynowanie i monitorowanie strategii miasta,
b) koordynowanie dialogu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi,
c) planowanie przestrzenne,
d) ład budowlany i architektoniczny,
e) administrację geodezyjną i kartograficzną,
f) rewitalizację obszarów miejskich,
g) ochronę konserwatorską zabytków,
h) ochronę praw konsumenckich,
i) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
j) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;

 

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Marcina PawlickiegoAnna Szotkowska

zarządzanie zasobem mieszkaniowym i bieżące utrzymanie miasta, w tym:
a) nadzór nad zarządzaniem zasobem mieszkaniowym oraz obrotem nieruchomościami,
b) bieżące funkcjonowanie miasta,
c) lokalny transport zbiorowy, inżynierię i organizację ruchu drogowego,
d) handel, usługi i targowiska,
e) ochronę środowiska, gospodarkę leśną, cmentarze i ochronę zwierząt,
f) administrację geologiczną,
g) współpracę z radami osiedli, z wyłaczeniem działalności inwestycyjnej rad osiedlowych,
h) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
i) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

 

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Michała PrzepieryMichał Przepiera

sfera inwestycji, zarządzania projektami i wspierania biznesu, w tym:
a) koordynowanie inwestycji miejskich,
b) zarządzanie projektami;
c) Wieloletni Program Rozwoju Szczecina,
d) wspieranie biznesu, obsługę inwestorów i aktywizację gospodarczą,
e) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
f) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;

 

 

Kolegium prezydenckie, grudzień 2018