Przejrzysta Polska


4 marca 2006 w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie akcji społecznej "Przejrzysta Polska". Gmina Miasto Szczecin otrzymała certyfikat ukończenia udziału w akcji. W imieniu Prezydenta Miasta certyfikat odebrała Agnieszka Marciniak, koordynator programu w Urzędzie Miasta Szczecin.

Deklarację udziału w akcji Gmina Miasto Szczecin zgłosiła 10 grudnia 2004r. "Przejrzystą Polskę", prowadziła "Gazeta Wyborcza" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Celem akcji było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, co ma się przyczynić do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji były samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami pragnęły udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

Według organizatorów akcji receptą na wzrost skuteczności i uczciwości jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. Zgłaszając się do akcji Gmina Szczecin zadeklarowała zamiar realizacji zadań wypełniających wymienione wyżej zasady. Nie chodziło w tym przypadku o wdrażanie od podstaw nowego modelu zarządzania, ale o doskonalenie istniejącego.

Warunkiem ukończenia programu było zrealizowanie co najmniej sześciu zadań obowiązkowych. Możliwa była również realizacja większej ilości zadań, dająca szansę na ukończenie programu w wersji rozszerzonej. Z możliwości tej skorzystał Szczecin, który oprócz 6 zadań obowiązkowych, zadeklarował i zrealizował 10 dodatkowych zadań fakultatywnych.

Poniżej przedstawiamy katalog zadań, które zostały zgłoszone i zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w ramach akcji "Przejrzysta Polska" (zadania te podzielone są wg sześciu zasad, w ramach których zostały zgłoszone do akcji ).

Zasada przejrzystości:

 1. Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.
 2. Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego.
 3. Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie.
 4. Utworzenie punktu informacyjnego.

Zasada braku tolerancji dla korupcji:

 1. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu.
 2. Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego.
 3. Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym.

Zasada partycypacji społecznej:

 1. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.

Zasada przewidywalności:

 1. Opracowanie materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący aktualny strategiczny dokument rozwojowy.
 2. Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom.

Zasada fachowości:

 1. Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie.
 2. Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej.

Zasada rozliczalności:

 1. Przygotowanie i rozpropagowanie książeczki (corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".
 2. Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur.
 3. Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego.

Do akcji przystąpiły 662 gminy i 108 powiatów w całej Polsce. W naszym województwie do akcji przystąpiły 34 gminy i 6 powiatów. O tym, że uczestnictwo w akcji było trudnym i odpowiedzialnym zadaniem świadczy fakt, że nie wszystkie gminy, które zgłosiły chęć udziału w programie wdrożyły narzucone przez organizatorów zasady. Na 770 gmin i powiatów przystępujących do akcji ponad 300 zrezygnowało. W naszym województwie na 40 gmin i powiatów wycofało się 14. Niewątpliwie największą korzyścią wynikająca z przystąpienia do akcji jest podwyższenie standardów obsługi interesantów jak i wzmocnienie świadomości etycznej urzędników.

Biuro Prasowe Prezydenta Miasta
Szczecin, dn. 15.03.2006