Po pierwsze kompetencje


Po pierwsze kompetencje – szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin

Darczyńca: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

http://www.eog.gov.pl

Wartość projektu:                 588.280 Euro  - 100%

Wartość wsparcia:                 441.210 Euro  – 75%
Wartość wkładu własnego:  147.070 Euro  – 25%

Urząd Miasta Szczecin rozpoczął ubieganie się o środki zewnętrzne na szkolenia w 2005r. (wniosek złożono 30.11.2005r.). Wyniki konkursu ogłoszono w marcu 2007r.

Okres realizacji projektu: 1.03.2007r. do 31.12.2009r. (rozliczenie projektu do 28.02.2010r.)

Kwota wykorzystana (do tej pory) wynosi ok. 80 % wartości projektu.

W 2007r. zorganizowanych zostało  49 szkoleń grupowych, w trakcie których zostało przeszkolonych 2751 pracowników Urzędu.
W 2008r. zostało zorganizowanych 40 szkoleń w trakcie których zostało przeszkolonych 2286 pracowników Urzędu.

Założeniem projektu jest :

 1. podnoszenie jakości usług świadczonych przez samorząd
 2. skrócenie terminów czynności administracyjnych wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 3. uproszenie procedur obowiązujących w Urzędzie
 4. zwiększenie zadowolenia mieszkańców Miasta z pracy urzędników
 5. zmniejszenie ilości składanych zasadnych skarg

Tematyka szkoleń:

 1. etyka w życiu publicznym
 2. zamówienia publiczne
 3. dostęp do informacji publicznej
 4. profesjonalna obsługa interesantów
 5. fundusze pomocowe
 6. ochrona danych osobowych
 7. ochrona informacji niejawnych
 8. integracja europejska i kontakty międzynarodowe
 9. system zarządzania jakością
 10. postępowanie administracyjne
 11. prawodawstwo europejskie
 12. gospodarka nieruchomościami
 13. prawo budowlane
 14. zagospodarowanie przestrzenne
 15. ochrona środowiska
 16. pomoc publiczna
 17. VAT
 18. prawo miejscowe
 19. informatyczne wspomaganie tworzenia i zarządzania projektami
 20. zarządzanie rozwojem Miasta
 21. public relation
 22. szkolenia informatyczne