O programieAktualnosciGaleriaLinki
Sprawny Urząd Miasta Szczecin

Gmina Miasto Szczecin po pozytywnej ocenie projektu pn.: „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” dnia 22 lipca 2010 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu.

Okres realizacji projektu: 2010-07-01 do 2012-03-30

Wartość projektu
: 1 502 500 PLN

Wartość dofinansowania: 1 352 250 PLN

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Szczecin.

Celami szczegółowymi są:

1. Poprawa komunikacji pomiędzy urzędnikami szczecińskiego Magistratu a mieszkańcami Szczecina w sprawach ważnych dla Gminy m.in. poprzez wdrożenie procedury konsultacji społecznych

2. Wzrost poprawności wydawanych decyzji administracyjnych z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin

3. Podniesienie jakości wykonywanej pracy przez urzędników Urzędu Miasta Szczecin poprzez wzrost ich kompetencji w stosunku do oczekiwań klientów

4. Usprawnienie sposobu weryfikacji kompetencji urzędników Urzędu Miasta Szczecin oraz ich adekwatności do zajmowanego stanowiska

5. Umożliwienie szerszego zaspokajania potrzeb indywidualnego rozwoju urzędników Urzędu Miasta Szczecin.

W ramach projektu planowane jest zrealizowanie zadań polegających na wdrożeniu procedury konsultacji społecznych, realizacji szeregu szkoleń dla urzędników oraz wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin.

Grupę docelową projektu stanowią urzędnicy zatrudnieni w Magistracie jak i sam Urząd Miasta Szczecin.

 

Projekt „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego